Baghavernes Fodklinik

Baghavernes Fodklinik

Vi har fod på fødderne

Statsautoriseret Fodterapeuter


Kirsten Helleskov

Maria Ørum

Katja Sommer

Vibeke Schødt Jensen


Bag Haverne 54 st.

4600 Køge

tlf: 56641133
Kære kunder,


                                                                          Pga. den nye persondataforordning, der nu er trådt i kraft for alle                                                                                      virksomheder, er klinikken forpligtet til at få et skriftligt samtykke fra alle                                                                            vores kunder inden behandlingen kan påbegyndes.

                                                                          Vi håber på forståelse herfor, og garanterer selvfølgelig, at jeres data                                                                                opbevares forsvarligt og sikkert.

                                                                          Ved 1.konsultation vil I få udleveret en samtykkeerklæring til underskrift,                                                                            samt klinikkens datapolitik.

                                                                          Alt dette for at beskytte jeres data.


Bag Haverne 54